Colexio María Auxiliadora - Lugo

Curso 2017-18. Axudas económicas do Concello de Lugo


No BOP do día 14 de Agosto de 2017 apróbase a concesión de subvencións a familias con escasos recursos para a adquisición de libros de texto e material educativo no Segundo Ciclo de Educación Infantil para o curso escolar 2017-2018.As  solicitudes  das  persoas  interesadas  presentaranse  no  Rexistro  Xeral  do  Concello  de  Lugo  ou  ben utilizando  os  medios  establecidos  no  artigo 16.4  da   Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de 20 DIAS NATURAIS  contados a partir do día seguinte ao da publicación dun extracto destas no BDNS, que tamén se publicarán no Boletín Oficial da Provincia e se inserirán no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web do Concello,  acompañada dos documentos e informacións que procedan.
Logo cole transparente
COLEXIO
Mª AUXILIADORA
Avda. Ramón Ferreiro 30. 27002 - Lugo - LUGO - administracion@mauxiliadoralugo.com - Tlfno. 982284369 - Fax 982284669

Vostede está aquí: Home Noticias Avisos web Curso 2017-18. Axudas económicas do Concello de Lugo