Colexio María Auxiliadora - Lugo

Atención familias

  • A Directora Titular, a Directora Pedagóxica e o Xefe de Estudos reciben previa cita.
  • A Administración está aberta os martes de 16:30 -18:30 
  • A Orientadora recibe previa cita
  • A Secretaría está aberta de  luns a venres de  9:30 a 13:00
  • Os Mestres E.I. e E.P. reciben previa cita. En caso de non poder asistir, rógase o comuniquen.
  • ESO: Os Titores comunicarán os horarios de atención a pais nas reunións de comezo de curso.
Logo horizontal reducido transparente
Avda. Ramón Ferreiro 30. 27002 - Lugo - LUGO - administracion@mauxiliadoralugo.com - Tlfno. 982284369 - Fax 982284669

Vostede está aquí: Home Quen somos Horarios de Atención