Colexio María Auxiliadora - Lugo

Órganos unipersoais

DIRECTORA TITULAR - Ana Mª Rodríguez Rey
É a representante ordinaria das Fillas de María Auxiliadora no Centro
 
DIRECTORA PEDAGÓXICA - E.I /E.P – Rebeca Domínguez Domínguez
XEFA DE ESTUDOS - E.S.O. – Rocío Marcos Martínez
Son os representantes ordinarios do Centro ante a Administración Educativa, responsables de dirixir e coordina-la acción educativa do Centro, sen prexuízo das competencias propias do Titular e do Consello Escolar
 
ADMINISTRADOR - José Carlos Cadahía de Vega
 
EQUIPO DE CALIDADE
  • Brigitte Andrade López
  • Pamela Cobas González
  • David Varela Martínez
Coordinan o desenvolvemento do Plan de Calidade segundo a normativa ISO 9001-2008.

COORDINADORES E.I, E.P., E.S.O
  • Eva Ónega Pérez
  • Marta Borrajo Zon
  • Rocío Marcos Martínez
Son os responsables de manter e fomenta-los obxectivos educativos do Centro.
 
COORDINADOR de PASTORAL - Miguel Ángel Mouriz Lamas
É o responsable de promover, animar e coordina-la acción evanxelizadora no Centro

COORDINADORA de ORIENTACIÓN - Pamela Cobas González
É a responsable do Departamento que acompaña ó alumnado nos procesos de ensinanza-aprendizaxe

SECRETARÍA - Sonia Pérez Mouriño
É a responsable dos arquivos con todos os datos precisos para a boa marcha do Centro.
Logo horizontal reducido transparente
Avda. Ramón Ferreiro 30. 27002 - Lugo - LUGO - administracion@mauxiliadoralugo.com - Tlfno. 982284369 - Fax 982284669

Vostede está aquí: Home Quen somos Órganos Unipersoais