Colexio María Auxiliadora - Lugo

Cadro de mestres

EDUCACIÓN INFANTIL
Marina Palacios Sola  
4ºA (3 anos) Educación Infantil
Susana Vilar Saavedra  
4ºB (3 anos) Educación Infantil
Mª Carmen Castro López  
5ºA (4 anos) Educación Infantil
Eva Ónega Pérez  
5ºB (4 anos) Educación Infantil / Coordinadora Infantil
Miriam Piqueras Pacheco  
6ºA (5 anos)  Educación Infantil
Patricia Argüeso Armesto  
6ºB (5 anos) Educación Infantil
María Julia López Lorca  
Educación Infantil
EDUCACIÓN PRIMARIA
Rebeca Domínguez   Domínguez  
Directora Pedagóxica Audición e Linguaxe
Marta Borrajo Zon  
Coordinadora Primaria Esp. Música e Inglés
Alberto Pardo Rodríguez  
Titor 1ºA  Educación Primaria / Espec. Música
 Antonio Pardo López  
Titor 1ºB  Educación Primaria
 Ana Belén Moscoso Barreiro  
Titora 2ºA Esp. Música - Orientadora EP
Patricia Paz Peña  
Titora 2ºB Educación Primaria. Coordinadora ENDL
Miguel Trashorras Lamela  
Titor 3ºA Educación Primaria
Cristina Iglesias Paz  
Titora 3ºB  Educación Primaria
Goretti González Orol  
Titora 4ºA  Educación Primaria
Mª Dolores López Neira  
Titora 4ºB  Espec. Música e Inglés
Pilar Carballo López  
Titora 5ºA  Educación Primaria
Fidel C. San Gregorio Cordero  
Titor 5ºB  Espec. Inglés. Responsable comunicación
Julia Pena Coto  
Titora 6ºA Educación Primaria
Rebeca Domínguez Domínguez  
Titora 6ºB  Educación Primaria
Julia López Lorca  
 Relixión. Afondamento no Eido Relixioso
Pamela Cobas González  
 Educación Primaria
 Mª Carmen Yáñez Lage  
 Pedagoxía Terapéutica
Mercedes Santaló-Osorio  
Sáenz-Díez  
 Educación  Especial, Audición y Lenguaje
Carlos Cadahía De Vega    Educación Primaria
David Varela Martínez      Espec. Educación Física
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Ana Mª Rodríguez Rey  
Directora Titular   Dpto. de Orientación
Rocío Marcos Martínez   Xefa de Estudos
Coordinadora
  Inglés
Pamela Cobas González   Orientadora   Ed. Infantil e ESO. Coordinadora Calidade
Alejandra Eiras Rodríguez  
 Titora 1ºA   Sociais e Economía
Carolina Pacio Rodríguez  
Titora 1ºB   Matemáticas e Bioloxía
José Manuel Lombao Pena  
Titor 2ºA   Ed. Física.
  Promoción hábitos de vida saudable

Begoña Rodríguez Camoira  
Titora 2ºB   Oratoria e Galego
Brigitte Andrade López  
Titora 3ºA   Francés, Inglés EP. Coordinadora Equipo
  Equipo Innovación Pedagóxica
Miguel A. Mouriz Lamas  
Titor 3ºB   Ciencias Sociais.
  Coordinador Departamento de Pastoral
Javier Rivas Costa   Titor 4ºA   Matemáticas
Francisco M. Trasorras de la Fuente   Titor 4ºB Bioloxía, Física e Química, Cultura Científica
Yesenia Reigosa Pousa     Lingua Galega e Castelá
Ana Rodríguez Cossío     Educación Plástica
Rosa María Cruz Neila     Relixión, Inglés, Cultura Clásica
  Latín, Filosofía
María Freire Rodríguez     CC .Naturais, Bioloxía, Tecnoloxía e TIC,
  Física  e Química.
  Coordinadora Proxecto ABALAR
Mª Dolores López Neira     Música
Fidel C. San Gregorio Cordero     Inglés
  Jesús Carlos Ramilo Machado      Lingua Galega, Lingua Castelá
Emiliano Orizales Orizales      Lingua Galega
Logo horizontal reducido transparente
Avda. Ramón Ferreiro 30. 27002 - Lugo - LUGO - administracion@mauxiliadoralugo.com - Tlfno. 982284369 - Fax 982284669

Vostede está aquí: Home Quen somos Cadro de mestres