Colexio María Auxiliadora - Lugo

Cadro de mestres

EDUCACIÓN INFANTIL
Mª Carmen Castro López  
4ºA (3 anos) Educación Infantil
Eva Ónega Pérez  
4ºB (3 anos) Educación Infantil / Coordinadora Infantil
Miriam Piqueras Pacheco  
5ºA (4 anos) Educación Infantil
Patricia Argüeso Armersto  
5ºB (4 anos) Educación Infantil
Marina Palacios Sola  
6ºA (5 anos)  Educación Infantil
Susana Vilar Saavedra  
6ºB (5 anos) Educación Infantil
María Julia López Lorca  
Educación Infantil
EDUCACIÓN PRIMARIA
Rebeca Domínguez   Domínguez  
Directora Pedagóxica Audición e Linguaxe
Marta Borrajo Zon  
Coordinadora Primaria Esp. Música e Inglés
Ana Belén Moscoso Barreiro  
Titora 1ºA  Educación Primaria
Patricia Paz Peña  
Titora 1ºB  Educación Primaria / Coordinadora ENDL
Alberto Pardo Rodríguez  
Titor 2ºA Esp. Música
Antonio Pardo López  
Titor 2ºB Educación Primaria
Goretti González Orol  
Titora 3ºA Educación Primaria
Mª Dolores López Neira  
Titora 3ºB  Esp. Música e Inglés
Miguel Trashorras Lamela  
Titor 4ºA  Educación Primaria
Cristina Iglesias Paz  
Titora 4ºB  Educación Primaria
Julia Pena Coto  
Titora 5ºA  Educación Primaria
David Varela Martínez  
Titor 5ºB Esp. Educación Física
Pilar Carballo López  
Titora 6ºA Educación Primaria
Fidel C. San Gregorio Cordero  
Titor 6ºB  Esp. Inglés / Responsable comunicación
Julia López Lorca  
 Relixión. Afondamento no Eido Relixioso
Pamela Cobas González  
 Educación Primaria
 Mª Carmen Yáñez Lage  
 Pedagoxía Terapéutica / Orientadora EP
Mercedes Santaló-Osorio   Sáenz-Díez  
 Educación  Especial, Audición y Lenguaje
Ángel Díaz Graña     Esp. Educación Física
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Ana Mª Rodríguez Rey  
Directora Titular Dpto. de Orientación
Rocío Marcos Martínez   Xefe de Estudos
Coordinadora
 Inglés
Pamela Cobas González  Orientadora  Ed. Infantil e ESO. Coordinadora Calidade
Alejandra Eiras Rodríguez  
 Titora 1ºA   Sociais e Economía
Carolina Pacio Rodríguez   Titora 1ºB   Matemáticas e Bioloxía
José Manuel Lombao Pena  
Titor 2ºA   Ed. Física. Promoción hábitos de vida saudable
 Begoña Rodríguez Camoira  
Titora 2ºB   Oratoria e Galego
Brigitte Andrade López   Titora 3ºA   Francés, Inglés EP. Coordinadora Equipo Innovación Pedagóxica
Miguel Ángel Mouriz Lamas   Titor 3ºB   Ciencias Sociais. Coordinador de Pastoral
Javier Rivas Costa   Titor 4ºA   Matemáticas
Francisco Trasorras de la Fuente  
Titor 4ºB Bioloxía, Física e Química, Cultura Científica
Yesenia Reigosa Pousa     Lingua Galega e Castelá
Ana Rodríguez Cossío     Educación Plástica
Rosa María Cruz Neila     Relixión, Inglés, Cultura Clásica, Latín, Filosofía
María Freire Rodríguez     CC .Naturais, Bioloxía, Tecnoloxía, TIC, Física  e Química. Coordinadora Proxecto ABALAR
Mª Dolores López Neira      Música
Fidel C. San Gregorio Cordero      Inglés
  Jesús Carlos Ramilo Machado      Lingua Galega, Lingua Castelá
Emiliano Orizales Orizales       Lingua Galega

 Logo cole transparente
COLEXIO
Mª AUXILIADORA
Avda. Ramón Ferreiro 30. 27002 - Lugo - LUGO - administracion@mauxiliadoralugo.com - Tlfno. 982284369 - Fax 982284669

Vostede está aquí: Home Quen somos Cadro de mestres