Colexio María Auxiliadora - Lugo

Dimensión Asociativa

nuevas_rutasNOVAS RUTAS

Son un movemento formativo cristián para nenos/as de 9 anos en adiante, aberto a todos aqueles que queiran participar aínda que non sexan do Colexio. Proponse axudar a empreñar educativamente o tempo libre e desenrolar unha serie de capacidades:
  • Descubrir e dar senso á propia vida.
  • Fomentar o compañeirismo e a amizade.
  • Vivir os valores do Evanxeo.
  • Educar no tempo libre.
Ten unha proposta variada de actividades ao longo do curso e no verán. Moi importante o traballo en grupo.
 
ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA

É un movemento de profundización na fe para xente adulta.
Reunións unha vez ó mes e encontros programados con membros da asociación de distintos puntos da xeografía española.
Conta cunha sección infantil, chamada “Camiñamos con María”.
SALESIANOS COOPERADORES (en formación).
A Asociación de “Salesianos Cooperadores” foi fundada por Don Bosco e aprobada pola Sede Apostólilca co breve “Cum sicuti” do 9 de maio de 1876.
Os salesianos cooperadores son laicos católicos que comparten e viven na súa vida cotidiá  a espiritualidade de Don Bosco e de María Mazzarello
Logo cole transparente
COLEXIO
Mª AUXILIADORA
Avda. Ramón Ferreiro 30. 27002 - Lugo - LUGO - administracion@mauxiliadoralugo.com - Tlfno. 982284369 - Fax 982284669

Vostede está aquí: Home Quen somos Dimensión Asociativa